140 meter aanvarings- en kolombescherming geleverd en geplaatst voor een pluimveeverwerker.