Fenicrom drainage
Om te voldoen aan de strengste hygiënische eisen voor een verwerker van eiproducten, worden goten op maat ontworpen, geleverd en geplaatst voor productieruimten waar onder hoge temperatuur wordt gewerkt.